Monument

Monument

Sinds 16 december 2015 staat het complex op de gemeentelijke monumentenlijst. Kloosflat, Dijkgraafplein. Het woon- en winkelcomplex van architect J.P. Kloos  gelegen in Osdorp uit 1970 met de ‘hangbrugwoningen’. Typerend zijn de uitwendige galerijen en de luchtbruggen tussen de flats. Het complex stond ook in de Wederopbouw-Top 100 van Amsterdam.

Een gemeentelijk monument is in Nederland een bouwwerk, archeologische vindplaats of landschappelijke structuur die op grond van een gemeentelijke monumentenverordening bescherming geniet vanwege bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde.

De eerste jaren was hier nog geen bebouwing en lag het plein in een kaal stukje niemandsland. Midden jaren zestig werd ook dit laatste deel van Osdorp bebouwd en verscheen de buurt die nu “De Punt” wordt genoemd.

Bouwmaatschappij Intervam bouwde het complex aan de Dijkgraafplein voor 17 miljoen gulden voor de Vereniging Bouwmaatschappij. Het complex heeft dertien verdiepingen met maisonnette-woningen met haaks daarop staan twee kleinere gebouwen van vijf verdiepingen. Via de buitentrap worden vier etages ontsloten waardoor er slechts 1 buitengalerij per vier verdiepingen noodzakelijk is. Voor deze galerij-oplossing werd gekozen omdat men op de galerij dan niet direct in de woning, dan wel keuken kon kijken. Het verlies aan uitzicht werd voor lief genomen.

Voor- en nadelen van een monument

Voordelen zijn onder andere; U bent de eigenaar van een bijzonder en unieke woning. Uw woning  heeft een grote historische waarde en tevens een beschermde status. U komt wellicht in aanmerking voor financiële ondersteuning bij onderhoud en restauratie. Het is raadzaam om dit vooraf te onderzoeken

Nadelen zijn onder andere; De verantwoording voor de een monumentaal woning/complex vraagt om het nodige onderhoud. Dit vertaald zich in extra tijd en mogelijk met extra kosten. Ondanks de eventuele nadelen woont u wel in een iconisch complex met een geschiedenis die kenmerkend is.