Erfpacht en eigen grond

Erfpacht en eigen grond

Een bijzonder aspect aan het complex is dat het deels op eigen grond en deels op erfpacht staat. Het gedeelte dat aan het Dijkgraafplein gelegen is staat op eigen grond (dus geen erfpacht van toepassing). Het deel van het complex aan de Akerwateringstraat staat op erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam. De tekening hieronder laat zien wat op erfpacht staat en wat op eigen grond.