Erfpacht en Eigen Grond

Een bijzonder aspect aan het complex is dat het deels op eigen grond en deels op erfpacht staat. Het gedeelte dat aan het Dijkgraafplein gelegen is staat op eigen grond (dus geen erfpacht van toepassing). Het deel van het complex aan de Akerwateringstraat staat op erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam. De tekening hieronder laat zien wat op erfpacht staat en wat op eigen grond.

Een gemeentelijk monument is in Nederland een bouwwerk, archeologische vindplaats of landschappelijke structuur die op grond van een gemeentelijke monumentenverordening bescherming geniet vanwege bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde.

De eerste jaren was hier nog geen bebouwing en lag het plein in een kaal stukje niemandsland. Midden jaren zestig werd ook dit laatste deel van Osdorp bebouwd en verscheen de buurt die nu “De Punt” wordt genoemd.

ErfpachtenEigen GrondPic

DIJKGRAAFPLEIN

Dijkgraafplein, 1069 EW, Amsterdam
info@moerland.nl
Foto's
Neem contact op

Met meer dan 30 jaar ervaring hebben wij een brede kennis van de lokale woningmarkt waardoor wij u optimaal kunnen adviseren.

©dijkgraafplein 2021.