De Vereniging

De Vereniging

VvE Beheer Amsterdam is een professionele VvE-beheerder gevestigd in Amsterdam. Gemiddeld wordt er twee tot vier maal per jaar een bestuursvergadering gehouden voor het complex op het Dijkgraafplein en één keer per jaar vindt er een ledenvergadering plaats. De beheerder word ingeschakeld om het financieel, administratief en technisch beheer te verzorgen voor het complex. De Vereniging van eigenaren heeft een eigen verzekeringspakket met daarin een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering, zoals verplicht bij wet.

hoogtefoto

In de splitsingsakte is omschreven wat gemeenschappelijk is en wat tot uw privé-gedeelte behoort. Op de splitsingstekening zijn de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke delen aangegeven. Zo kan er in principe geen misverstand ontstaan tussen wat gemeenschappelijk en privé In de akte van splitsing ligt ook vast wat uw aandeel in de gemeenschap is. Dat aandeel is bepalend voor uw aandeel in de kosten, uw VvE-bijdrage. In de akte staat ook hoeveel stemmen er in totaal uitgebracht kunnen worden en wat uw stemaandeel in dat totaal is.

Huishoudelijk reglement, Het reglement is aanvullend op of ter verduidelijking van het splitsingsreglement. Meestal bevat het reglement leefregels. Zoals op welke plaats u huisvuil kunt aanbieden of wat er al dan niet in het trappenhuis geplaatst mag worden.

Meer jaren onderhoudsplan, is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn.

Dijkgraafplein_gemeentelijk_monument_stukken 1089KB
Dijkgrpl_onder_won_splitsingsakte 5239KB
HHR 2019 19634KB
Meerjaren Onderhoudsplan 1002KB

Voor- en nadelen van een monument

Voordelen zijn onder andere; U bent de eigenaar van een bijzonder en unieke woning. Uw woning  heeft een grote historische waarde en tevens een beschermde status. U komt wellicht in aanmerking voor financiële ondersteuning bij onderhoud en restauratie. Het is raadzaam om dit vooraf te onderzoeken

Nadelen zijn onder andere; De verantwoording voor de een monumentaal woning/complex vraagt om het nodige onderhoud. Dit vertaald zich in extra tijd en mogelijk met extra kosten. Ondanks de eventuele nadelen woont u wel in een iconisch complex met een geschiedenis die kenmerkend is.

Een gemeentelijk monument is in Nederland een bouwwerk, archeologische vindplaats of landschappelijke structuur die op grond van een gemeentelijke monumentenverordening bescherming geniet vanwege bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde.

DIJKGRAAFPLEIN

Dijkgraafplein, 1069 EW, Amsterdam
info@moerland.nl
Foto's
Neem contact op

Met meer dan 30 jaar ervaring hebben wij een brede kennis van de lokale woningmarkt waardoor wij u optimaal kunnen adviseren.

©dijkgraafplein 2021.