De vereniging

De vereniging

Het complex Dijkgraafplein/Akerwateringstraat wordt beheert door VvE Beheer Amsterdam. Dit is een professionele VvE-beheerder gevestigd in Amsterdam. Gemiddeld wordt er twee tot vier maal per jaar een bestuursvergadering gehouden voor het complex op het Dijkgraafplein en één keer per jaar vindt er een ledenvergadering plaats. De beheerder word ingeschakeld om het financieel, administratief en technisch beheer te verzorgen voor het complex. De Vereniging van eigenaren heeft een eigen verzekeringspakket met daarin een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering, zoals verplicht bij wet.

In de splitsingsakte is omschreven wat gemeenschappelijk is en wat tot uw privé-gedeelte behoort. Op de splitsingstekening zijn de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke delen aangegeven. Zo kan er in principe geen misverstand ontstaan tussen wat gemeenschappelijk en privé In de akte van splitsing ligt ook vast wat uw aandeel in de gemeenschap is. Dat aandeel is bepalend voor uw aandeel in de kosten, uw VvE-bijdrage. In de akte staat ook hoeveel stemmen er in totaal uitgebracht kunnen worden en wat uw stemaandeel in dat totaal is.

Huishoudelijk reglement, Het reglement is aanvullend op of ter verduidelijking van het splitsingsreglement. Meestal bevat het reglement leefregels. Zoals op welke plaats u huisvuil kunt aanbieden of wat er al dan niet in het trappenhuis geplaatst mag worden.

Meer jaren onderhoudsplan, is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn.